Salaris secretaresse

Salaris secretaresse

  • Wat is een normaal salaris voor een secretaresse?
  • Wat verdient een secretaresse?
  • Welk salaris kan ik als secretaresse vragen?
  • Word ik voldoende betaald als secretaresse?

Dit zijn allemaal legitieme vragen die leven bij secretaresses. En niet alleen bij secretaresses, veel mensen vragen zich af of ze wel marktconform verdienen.

Maar, wat is een normaal salaris voor een secretaresse?

Hier is, helaas, geen eenduidig antwoord op te geven. Uiteraard hangt het salaris dat je als secretaresse verdient af van de zwaarte van de functie, van de competenties en werkervaring. Verder speelt de branche een belangrijke rol bij de hoogte van het salaris. Salarissen van secretaresses in de entertainment industrie liggen vaak wat lager dan gemiddeld, terwijl in de bankensector vaak weer wat hogere salarissen worden betaald aan secretaresses.

Marktwerking speelt ook een rol bij de hoogte van salarissen van secretaresses. Er was een tijd dat er een tekort aan secretaresses was en de salarissen sky high gingen, sommige secretaresses kregen zelfs een auto van de zaak. Sinds 2009 is het omgekeerde het geval, de salarissen van secretaresses staan onder druk, mede doordat er veel concurrentie op de arbeidsmarkt voor secretaresses is.

Tot slot is de CAO een bepalende factor. In de CAO van de organisatie is terug te vinden waar de secretaresse is ingeschaald. Die inschaling geeft aan wat je dan als secretaresse min imaal moet verdienen. Méér salaris mag natuurlijk altijd!

Zie ook loon Secretaresse.