Disclaimer

Pienk besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website pienk.nl. Niettemin is het mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.
Door gebruik te maken van de webpagina’s van Pienk stemt u in met deze disclaimer. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt.
Pienk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mede begrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Het is bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming van Pienk op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

U zal Pienk, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.