Leidinggevende is niet bevoegd om verlenging contract toe te zeggen: contract alsnog verlengd?

Werknemer krijgt de toezegging van zijn leidinggevende dat zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Later blijkt dat de leidinggevende niet bevoegd was om een dergelijke toezegging te doen. Mag de werknemer in zo’n geval gerechtvaardigd vertrouwen op de toezegging die door de leidinggevende is gedaan? En kan de werkgever aan de toezegging worden gehouden?

15 mei 2024

Bron