Aantrekken, behouden en binden van de Z Generatie

Michel den Daas 25-5-2023 9:50
Categorie:: Algemeen

Generatie Z

De ‘Generatie Z’ komt de arbeidsmarkt op. Wat is de Generatie Z eigenlijk? Mensen die geboren zijn tussen 1995 en 2010 behoren hiertoe. Deze diverse generatie heeft een andere kijk op het (werkende) leven en heeft andere eisen als werknemer. Zo zijn ze individualistischer ingesteld en willen ze meer vrijheid als het gaat om hun groei en willen ze een werkplek die aansluit op persoonlijke waarden. Verder vinden ze duurzaamheid, inclusie en diversiteit belangrijk en zijn ze zeer betrokken bij maatschappelijke kwesties. Daarnaast zijn het zogenaamde ‘digitale natives’, ze zijn opgegroeid in een digitale wereld. Voor hen is het altijd toegang hebben tot internet net zo vanzelfsprekend als dat er water uit de kraan komt.

Om aantrekkelijk te zijn voor de Generatie Z moeten werkgevers een omslag maken naar een substantieel andere relatie met hun medewerkers. Deze veelzijdige generatie vraagt namelijk om een werkgever die rekening houdt met de kernwaarden die ze belangrijk vinden. Zie ook onze eerdere blog over wat jong talent wil: https://www.pienk.nl/blogs/1/w7plen-wat-wil-jong-talent%3F  

Hoe kun je inspelen op de specifieke wensen van Generatie Z?

- Kijk naar individuele behoefte
Binnen de Generatie Z zijn er ook veel onderlinge verschillen én kunnen de wensen nogal eens veranderen. Probeer daarom in te spelen op de individuele wensen van eenieder. Probeer dus minder te denken vanuit de organisatie (en hoe het tot nu toe altijd gegaan is), maar meer  te kijken naar wat de individuele medewerker wil en kan.

- Geef vertrouwen
Deze Generatie Z houdt van autonomie en heeft dus een sterke behoefte aan het voelen van vertrouwen en een bepaalde mate van vrijheid. Zorg dus voor een goede begeleiding en communiceer veelvuldig over wat er goed gaat en over wat er nog beter kan.  

- Groei
Deze generatie wil vooral ook groeien en zich ontwikkelen, op persoonlijk vlak, maar ook professioneel. Ondersteun ze daarin, door opleidingen en diversiteit in werkzaamheden te beiden én door ze te koppelen aan een collega met meer ervaring (maar waar ze nog wel ‘verbinding’ mee voelen).

- Blijf in contact
Open en transparant communiceren vindt men erg belangrijk. Blijf dus goed in gesprek en geef ze ruimte om (kritische) vragen te stellen en neem deze serieus. Zorg ook voor transparantie en eerlijkheid, dat wordt enorm gewaardeerd. Zorg dat je een echte coach en inspirator bent.

- Digitaliseer
Deze digitale natives zijn gewend om digitaal te communiceren en te werken en zijn daar meer bedreven in dan welke generatie  ook. Ga daar in mee, anders verlies je ze. Hou niet vast aan oude processen en procedures, maar probeer zo vooruitstrevend mogelijk te zijn.

- Wees maatschappelijke betrokken
Diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Werkgevers die zich hier hard voor maken en bewust mee bezig zijn, zijn aantrekkelijk voor Gen Z-kandidaten.

Reageer