Freelancer worden of niet?

Michel den Daas 7-4-2022 14:39
Categorie:: Algemeen

Steeds meer secretaresses, management assistenten en ook HR professionals starten als zelfstandige (ZZP’er, ook wel freelancer). Dit is een opvallende, maar ook zorgwekkende ontwikkeling. Zelfstandigen zijn vaak niet goed verzekerd, bijvoorbeeld voor (beroeps-)aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid, bouwen vaak geen pensioen op en dragen geen sociale premies af.
Toen we met Pienk startten, in 2009, waren er ongeveer 800.000 zelfstandigen in Nederland. In 2021 werd het aantal geschat op ca 1,2 miljoen en nu zijn er geluiden dat we eind dit jaar richting de 2 miljoen zullen zitten.

Redenen om als zelfstandige te beginnen
Als reden wordt vaak genoemd dat men het fijn vindt om in meerdere keukens te kijken en een bepaalde mate van vrijheid te hebben. Als zelfstandige bepaal je immers of je een opdracht aanneemt, wanneer je werkt en hoe je de functie uitvoert.
Bij goed doorvragen blijkt vaak dat de hoge tarieven ook een (of misschien wel juist dé) reden is als ZZP’er te starten. De tarieven voor zelfstandige secretaresses / management assistenten variëren nl. zo tussen € 45,- en € 70,- per uur. Op basis van een fulltime inzet zou dat een beloning zijn van € 7500,- a € 12.000,- bruto per maand. Ter vergelijking: in loondienst varieert dit tussen zo’n € 2700,- en € 5000,- bruto per maand. De tarieven voor HR professionals liggen vaak nog ietsje hoger (het salaris trouwens ook).

Valkuilen en zaken om over na te denken
Wat vaak vergeten wordt is dat een zelfstandige zelf moet zorgen voor pensioenopbouw, voor een (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een financiële buffer. Dit zijn kosten die je als ZZP’er zelf moet dragen.
Verder heb je als zelfstandige geen vangnet meer, al je rechten op een eventuele WW of bijstandsuitkering komen nl. te vervallen. Als je dus geen opdrachten hebt, heb je geen inkomen en krijg je dus ook echt niks, van niemand. Vandaar dat je een (flinke) buffer moet hebben, of een goed verdienende partner (in een goede relatie ;-) ).

Bij Pienk bemiddelen we al heel lang zelfstandigen / freelancers en we hebben ook periodes meegemaakt dat de markt heel slecht was en ZZP’ers zich bij ons aanboden voor 20,- of zelfs 15,- per uur. Ze moesten wel, omdat ze al hele lange tijd geen opdracht meer hadden. Het besef dat die tijden terug kunnen keren moet een zelfstandige wel hebben.

Verder moet je als ZZP’er heel commercieel zijn, aangezien je al met de volgende opdracht bezig moet zijn als je nog op opdracht zit. Je moet jezelf zien te verkopen en kunnen onderhandelen. Je netwerk goed onderhouden is ook essentieel. Tot slot is het belangrijk dat je de administratieve zaken goed op orde hebt (boekhouding, Btw-aangiftes, etc.).

De mate van keuzevrijheid is relatief. Deze is groot in een goede markt, je hebt dan immers wat te kiezen. Maar als de markt slechter wordt, moet er ook gewoon brood op de plank komen en de energierekening moet betaald worden en dus wordt dan de opdracht geaccepteerd die daarvoor zorgt. Ook als dat een opdracht is die niet leuk of uitdagend is of als je er ver voor moet reizen.

Verzekeringen
Vele zelfstandigen hebben geen pensioenverzekering, geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat pensioengat ga je vanzelf merken als je ruim in de 60 bent, zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering loop je het risico om failliet te gaan als een opdrachtgever je aanklaagt en als je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt en je arbeidsongeschikt raakt heb je geen enkel inkomen.

Nadelen voor de maatschappij
De maatschappij heeft nauwelijks voordeel van het grote aantal zelfstandigen. Nadelen zijn er volop. Om te beginnen dragen zelfstandige geen sociale premies af, waardoor de pot voor WW-uitkeringen en bijstand minder goed gevuld worden.

Verder bouwen veel zelfstandigen geen pensioen op, waardoor zij –en daarmee de maatschappij- in de problemen kunnen komen als ze de AOW leeftijd bereiken.

De mensen die zich als zelfstandigen gaan verhuren gaan dus van de ‘reguliere arbeidsmarkt’ af en daarmee wordt deze nog krapper. Door de krapte worden werkgevers bijna gedwongen om toch maar een zelfstandige in te huren, het nog aantrekkelijk wordt om zelfstandige te worden en waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Toekomst
De overheid signaleert bovenstaande ook en beraadt zich op maatregelen.

Om te beginnen zal men een manier gaan bedenken waardoor schijnzelfstandigheid wordt tegen gegaan. Er zijn immers veel zelfstandigen die al jaren op dezelfde werknemersstoel zitten en hetzelfde werk doen, voor dezelfde werkgever en toch als zelfstandige beloond worden.

Verder worden de financiële voordeeltjes voor zelfstandigen al afgebouwd. Bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, die wordt elk jaar minder.

Ook overweegt men om het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht te stellen voor zelfstandigen en financiële problemen te voorkomen.

Dus, als zelfstandige beginnen? Denk er goed over na!
Wil je er eens over praten, bel ons dan gerust! 030 - 27 67 187

Reageer