Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Michel den Daas 25-9-2023 16:26
Categorie:: Algemeen

De Tweede Kamer is reeds akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit wetsvoorstel voor werkgevers verplicht organisaties om anti-discriminatiebeleid op te stellen voor werving en selectie. Het wetsvoorstel moet de gelijke kansen op de arbeidsmarkt bevorderen. De Eerste Kamer moet zich hier nog wel over buigen.

Beleid moet activiteiten bevatten die discriminatie voorkomen

Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten onder de nieuwe wet schriftelijk vastgelegd beleid hebben, gericht op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van personeel. Hieruit moet onder meer blijken dat de werving- en selectieprocedure gebaseerd is op relevante functie-eisen en inzichtelijk en controleerbaar is. Ook moet het beleid activiteiten bevatten die discriminatie in dit proces voorkomen. 

Bij minder dan 25 medewerkers 
Werkgevers met minder dan 25 werknemers moeten óók een antidiscriminatiebeleid hebben, maar hoeven dit niet op papier te zetten. 

Als de Arbeidsinspectie vermoedt dat een kleine werkgever geen antidiscriminatiebeleid hanteert, dan kan de werkgever toch verplicht worden om dit beleid schriftelijk vast te leggen. Dit geldt ook als de organisatie zich eerder schuldig heeft gemaakt aan arbeidsmarktdiscriminatie.

Als een werkgever zich niet aantoonbaar inzet voor gelijke kansen bij de werving en selectie, dan kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen (van maximaal € 4.500). Deze boete wordt dan ook openbaar gemaakt om andere partijen te informeren en mogelijk te waarschuwen.

Uitzendbureaus moeten discriminerende verzoeken melden!

Verder krijgen intermediairs, zoals uitzend- en W&S bureaus, een meldplicht bij discriminerende verzoeken door opdrachtgevers. De intermediair mag de opdracht dan niet accepteren en is dan ook verplicht om in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Als dit niet helpt, moet de intermediair verplicht melding hiervan doen bij de Arbeidsinspectie. 
Uiteraard moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan met het wetsvoorstel, daarna volgt de inwerkingtreding van de wet. De verwachting is dat dit gaat gebeuren. Werkgevers krijgen dan wel voldoende tijd om hun werving- en selectiebeleid aan te passen aan de nieuwe wet.
 

Reageer