Privacy: welke straf staat er op overtreding AVG?

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthoudende autoriteit belast met het toezicht op de naleving van de AVG. Welke bevoegdheden heeft de AP daartoe? Welke sancties kan zij opleggen?

Bron