Nieuwe wet- en regelgeving, bent u voorbereid?

Nieuwe wetten en regels ten aanzien van verzuim en privacy zullen een flinke impact hebben op HR-afdelingen de komende jaren. Zo geldt per 1 juni 2017 de nieuwe Arbowet met wijzigingen op het terrein van verzuimbeheersing en preventie. Sinds 1 januari 2016 is de strenge Wet Melding Datalekken al van kracht, met belangrijke gevolgen voor de informatiebeveiliging van personele gegevens. En vanaf dit jaar komt er een Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee de impact van de nieuwe privacywetgeving op uw HR-processen nog groter wordt.
12 februari 2018
Topic: 

Bron