Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Presenteïsme is volgens onderzoekers kostbaarder dan absenteïsme. Moeten werknemers zich daarom ziek melden wanneer zij de griep krijgen?

Bron