Met Pensioen 1-2-3 bepalen pensioendeelnemers zelf detailniveau pensioeninformatie

Pensioen 1-2-3 is de wijze waarop pensioenuitvoerders deelnemers moeten informeren over hun pensioen. Dit communicatie-instrument is een verplichting vanuit de Wet pensioencommunicatie. Pensioenuitvoerders moeten pensioeninformatie op drie detailniveaus (1-2-3) aanbieden. De afdeling HR is hier medeverantwoordelijk voor.

Bron