Bijzondere situaties op de weg naar re-integratie. Enkele aandachtspunten

Als je medewerker ziek wordt, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. Die schrijft de stappen voor die je moet nemen voor een succesvolle re-integratie. Maar onderweg kunnen zich allerlei situaties voordoen die bijzondere aandacht vragen. Is dit blog licht arbeidsrechtadvocaat Maurits van Buren er een paar uit.

31 juli 2023

Bron