De loonsanctie nader bekeken

Het is van belang uiterlijk na 52 weken met spoor 2 dus re-integratie bij een andere werkgever aan de slag te gaan, ook al loopt er nog een spoor 1-traject. Dit is alleen anders op het moment dat er rondom het eerste jaar concreet uitzicht op succes in spoor 1 is.
17 januari 2022

Bron