De nieuwe werkelijkheid van werk is hier

Geen nieuw normaal. Wat op de Nederlandse werkvloer normaal was voor COVID-19, is volgens mij niet iets waar we met weemoed naar terug moeten kijken. Met z’n allen in polonaise op het asfalt, om 40+ uur achter een ‘clean desk’ te schuiven. Ingericht om met name kostenefficiënt te zijn en niet zozeer om de menselijke maat te dienen. Qua werk zelf zijn er ook de nodige innovaties nodig om de burn -en bore outs alsmede de bullshitbanen buiten de deur te houden. Dus graag een echte nieuwe werkelijkheid van werk.
3 mei 2021

Bron