Uitspraak Hoge Raad: Werkgevers verplicht op verzoek werknemer slapende dienstverband te beëindigen

Werknemers hebben opnieuw geprobeerd via een rechter af te dwingen dat de werkgever hun arbeidsovereenkomst zou beëindigen. In één van die zaken heeft de Kantonrechter aan de Hoge Raad gevraagd hoe het nu precies zit.
19 november 2019

Bron