Leidt verdeling ziekterisico tot meer vaste banen ?

Michel den Daas 1-9-2017 12:19
Categorie:: Algemeen
Elk kabinet ageert tegen werkgevers omdat ze vinden dat medewerkers te vaak tijdelijke overeenkomsten krijgen en dat er te weinig mensen een vaste baan hebben. Best grappig als je bedenkt dat dit júist komt door maatregelen die de regering zelf in het leven heeft geroepen.

Opheffen loondoorbetaling bij ziekte
Het grootste probleem is dat werkgevers twee jaar lang moeten doorbetalen bij een zieke medewerker. Sterker nog: in sommige gevallen kun je als werkgever 12 jaar aansprakelijk zijn voor de kosten van een zieke medewerker. Als je dit verandert, dan komen die vaste banen vanzelf. Daar kan geen Wet Werk en Zekerheid tegenop!

Risico’s werkgever
Als werkgever neem je financiële risico’s, dat is ondernemen, maar die risico’s moeten wel beperkt zijn, anders is de continuïteit van de organisatie –en daar mee de werkgelegenheid van alle werknemers- in het geding.
De twee jaar verplichte loondoorbetaling bij ziekte zijn een enorm risico voor een werkgever én daarmee de belangrijkste reden om geen mensen meer in vaste dienst aan te nemen.
Dit ziekterisico kan tot zelfs 12 jaar doorlopen en dus oplopen tot enkele tonnen ! Er zijn organisaties failliet gegaan hierdoor.

Kosten delen
Het afschaffen van dit risico voor werkgevers zou een enorme kostenpost opleveren voor de overheid en een gat in de overheidsfinanciën slaan van enkele miljarden per jaar. Ik snap dat een kabinet daar ook niet op zit te wachten.
Het zou een oplossing kunnen zijn om de kosten en het risico te verspreiden onder de betrokken partijen: overheid, werkgever en werknemer.

Oplossing: gedeelde smart
Een mogelijke oplossing is om de werkgever de eerste 3 of maximaal 6 maanden door te laten betalen in geval van ziekte. Als het verzuim aantoonbaar is ontstaan door een werk gerelateerde oorzaak kan deze periode opgerekt worden naar maximaal 2 jaar.
De werknemer dient zich ook te verzekeren voor ziekte. Net zoals zelfstandig ondernemers (en ZZP’ers) dat al doen. Er valt zelfs over na te denken dat de werkgever hier een deel van betaalt, net zoals bij een pensioenpremie.
Tot slot zal de overheid het restant voor haar rekening moeten nemen.

Eigen verantwoordelijkheid werknemer
De reden dat een werknemer zichzelf wat mij betreft moet gaan verzekeren is dat de werknemer zelf ook een verantwoordelijkheid heeft in ziekteverzuim en ook moet zorgen dat hij of zij niet ziek wordt. De werkgever heeft hierin ook een verantwoordelijkheid, maar om dit eenzijdig bij de werkgever neer te leggen lijkt me niet fair.

Een deel van het ziekteverzuim wordt namelijk in de hand gewerkt door de werknemer zelf. Door ongezond te leven en onvoldoende te bewegen bijvoorbeeld. Eigenlijk is het sowieso best gek dat als een werknemer een risicovolle sport wil beoefenen, daarbij geblesseerd raakt, dat de werkgever dat moet vergoeden.

Opdracht nieuw kabinet
Wat mij betreft is dit dus de 1e opdracht voor het nieuw te vormen kabinet: schaf de loondoorbetaling voor werkgevers af, zorg voor een eerlijke verdeling van dat ziekterisico en als bonus krijgen véél meer mensen een vaste baan!

Reageer